DECESSOS

  • Data d'efecte

  • La data pot estar compresa entre avui i un màxim de 60 dies.
  • Residència habitual de la persona a assegurar

  • Dades del prenedor

  • Estat de Salut

TOP